todo esto está en mí

Todo esto está en mí, 2017

instal·lació Afrodita trobada, cartela

pintada amb molsa, rajoles recollides

de abocaments il.legals a la muntanya

Mides variables

Fa poc més d'un mes, anava passejant pel bosc dels voltants on visc. No és molt estens i està cercat per urbanitzacions i travessat per carreteres, que permeten l'accés a gent que aboquen runa d'obra. La meva indignació va passar a ser sorpresa. En mig d'una de les piles de runa vaig veure que havien abandonat una Afrodita decapitada, d'aquelles de pedra artificial que es fan servir per adornar jardins. Vaig decidir que me l'havia de portar d'allí.

Aquesta Afrodita tirada en la runa d'obra resumia el meu treball de manera molt més eficaç queel que jo podria fer. Totalment fascinada per la multitud d'estrats de significats que contenia. La venus abandonada, com la mateixa natura, utilitzada i abocada, I una vegada més l'home, que es creu més important que els déus mateixos, que és capaç de llençar les seves immundícies sense importar-li cap ésser que no sigui ell i els seus propis interessos. A partir d'aquest moment he començat a recollir d'aquestes piles, rajoles que transformo en peces d'escaiola, com si de peces d'un temple per a la deessa es tractessin, o més aviat ofrenes pels greuges comesos. Tots participem.

Tots som culpables. Tot això està en mi també.

vicky benitez blanco M: +34 667 84 45 40 vickybenitez@gmail.com