Ciudad jardín

La ciutat Jardí / la ciutat quadrícula,

2015

10 Fotografies impressió digital dels

Solars de Segur de Calafell

2 Fotografes impressió digital dels

Recorreguts vista satèl·lit

29 cm x 42 cm c/u

La ciutat Jardí. Durant un temps la ciutat va ser utòpica, seguint les teories de Mr. Ebenez Howard, s’entenia que només era possible la felicitat de l’home quan aquest habités envoltat de natura, connectat a la metròpolis amb moderns mitjans de transport i treballant en un lloc proper. La seva ciutat era controlada en creixement i nombre d’habitants, un màxim de 30.000 per poder gaudir de l’espai i disposar dels serveis necessaris, l’espai seria públic, les persones podrien conrear les seves verdures i llegums. En aquest context es va projectar Segur de Calafell, més tard la voracitat constructora va destruir el litoral, els últims vestigis de naturalesa van ser substituïts per blocs de pisos, l’espai públic va desaparèixer, es va especular amb el territori i vam perdre tots. Després vavenir la crisi, moltes cases van quedar deshabitades, els únics terrenys verds són els solars on ja no es construeix perquè ja no es ven. En aquests solars la natura s’obre pas, recupera el terreny

sostret perquè la ciutat torni a ser jardí.

La ciutat quadrícula. Els blocs de pisos s’alineen al litoral, un darrere l’altre colonitzen l’espai formant una quadrícula perfecta que permet l’escriptura, quan passo pels seus carrers corren, utilitzant un programa de geolocalització anomenat ‘Endomondo’, puc dibuixar sobre del territori, perquè el meu rastre quedarà registrat com si un gran ull zenital em mirés.

Aquest treball es va dur a terme a Segur de Calafell, una població de Tarragona, zona de segones residències on la sobre explotació de la zona costanera ha fet que hi hagi una gran quantitat de pisos que romanen buits la majoria de l’any, mentre que a l’estiu es col·lapsa sense poder donar servei a l’excés de població a la qual no pot acollir.

La idea del meu projecte era poder conjugar una afició: córrer, amb un reconeixement del territori. Utilitzant un programa anomenat ‘ Endomondo ‘ que recull el senyal de GPS i dibuixa sobre google Maps el recorregut i els quilòmetres que faig, vaig decidir poder escriure, fer cal·ligrafia amb el traçat de el meu recorregut. La frase que vaig escollir amb la idea que segurament no quedaria llegible les primeres vegades i que quan fos coneixent el territori podria llegir-se cada vegada millor, però la quadricula gairebé perfecta que els blocs van facilitar poder escriure com si d’una llibreta es tractés

 

vicky benitez blanco M: +34 667 84 45 40 vickybenitez@gmail.com