1984

1984, Vicky Benítez Blanco, 2017. Vídeo i llibre intervingut per una rata. Duració 16’22’’ loop.

 

Recrear l'escena de la rata com a metàfora del nostre individualisme en què som capaços de trair qualsevol cosa pel nostre benestar. Tots som víctimes i botxins. Et vaig vendre i em vas vendre, les revolucions són traïdes, el mateix sistema les utilitza, les desactiva, i les fa producte de consum. Jo imagino no estar alienada, crec mantenir “incólums” els meus principis. La meva panxa plena em farà ajornar una mica més la revolta, potser “postejaré” la meva indignació, pot ser que mostraré la meva bilis davant una opinió diferent, tot és aparença. Si arriba la rata, imploraré que sigui a un altre i no a mi perquè fa temps que solament m'importo jo mateixa . Nosaltres som la plaga.

 

1984, Vicky Benítez Blanco, 2017. Video y libro intervenido por una rata Duración 16’22’’ loop.

 

Recrear la escena de la rata del libro 1984 de Geroge Orwell como metáfora del individualismo en el que somos capaces de traicionar cualquier cosa por nuestro bienestar. Todos somos víctimas y verdugos. Te vendí y me vendiste, las revoluciones son traicionadas, el mismo sistema las utiliza, las desactiva, y las hace producto de consumo. Yo imagino no estar alienada, creo mantener incólumes mis principios. La barriga llena me hace aplazar un poco más la revuelta, quizá postearé mi indignación, puede que enseñe mi bilis delante de una opinión diferente, todo es apariencia. Si llega la Rata imploraré que sea a otro y no a mí, porque hace tiempo que solo me importo yo misma. Nosotros somos la plaga.

vicky benitez blanco M: +34 667 84 45 40 vickybenitez@gmail.com